close
איך לבנות תקציב משפחתי מאוזן?

איך לבנות תקציב משפחתי מאוזן?

איך לבנות תקציב משפחתי מאוזן?

איך לבנות תקציב משפחתי מאוזן?

איך לבנות תקציב משפחתי מאוזן?

בניית תקציב משפחה מאוזן ונכון הוא כלי למעקב ושליטה אחר ההוצאות וההכנסות ובצורה כזו גם להגיע למצב בו אתם יכולים לחסוך ולממש את החלומות שלכם כגון טיסה לחו"ל בקיץ, רכישת רכב חדש או להתמודד עם הוצאות בלתי צפויות. התקציב הוא למעשה שיקוף של האמונות והערכים שלנו בהתאם ליכולת הכלכלית וחשוב שהוא ייעשה במשותף עם בת או בן הזוג כדי לקבוע יחד את סדרי העדיפויות ואת המרכיבים שניתן לחסוך או לוותר עליהם.

בדיקת הכנסות מול הוצאות

השלב הראשון ביצירת תקציב משפחה מאוזן הוא לבדוק מהן ההוצאות וההכנסות החודשיות. לשם כך כדאי להתחיל קודם בהכנסות וכמה באמת נכנס כל חודש לחשבון הבנק שלכם. את החישוב מומלץ לבדוק לא רק בשלושת החודשים האחרונים אלא במהלך השנה כולה. כך ניתן לקבל תמונה מלאה כולל מענקים חד-פעמיים כגון משכורת 13, הפרשות שכר, בונוסים ועוד. אם אתם עצמאים אז החישוב הוא מעט יותר מורכב ולכן בקשו מרואה החשבון שלכם את דווח רווח הפסד שנתי כולל תשלומי מס והפקדות.
כעת הגיע הזמן לבדיקת ההוצאות. כדי לערוך רשימה של כל ההוצאות יש לעבור על כל תשלומי האשראי לאורך השנה, דפי חשבון ותדפיסי דוחות העו"ש של הבנק כדי לראות מהם משיכות המזומנים. כדאי לנתח תקופה של כחצי שנה לאחור ולכלול את כל ההוצאות כולל תשלומים למנקה של הבית, עמלות בנק וריביות וכמובן פירוט החשבונות החודשיים השוטפים כגון מים, חשמל, ארנונה וכו'.
את כל ההוצאות וההכנסות יש להעלות לטבלת אקסל מסודרת ולחשב את ההיקף הכולל של ההתנהלות הממוצעת של משק הבית. השורה התחתונה של כל מרכיב – ההוצאות מול ההוצאות – תאפשר לנו לדעת האם אנו מאוזנים או לא. אם הפער הוא חיובי הרי שהמצב הוא טוב, למרות שבכל מקרה כדאי לחשוב היכן לנהל נכון טוב יותר את החשבון ולהקצות גם סכום לחסכון או לכיסוי אירועים בלתי מתוכננים. במידה והפער הוא מינוס הרי שיש לבנות תקציב חדש ומאוזן יותר.

בניית סדר עדיפויות

כל סעיפי ההוצאות יחולקו לפי שלושה מרכיבים: הוצאות קשות, כלומר כאלה שלא ניתן להוריד או לקצץ (למשל חשבון ארנונה, חשבון חשמל, דלק) הוצאות רכות, כלומר הוצאות שאפשר להוריד בהיקף. לדוגמא אם אנו רואים שההוצאה על בילויים במסעדות עומדת על 500 שקל, ניתן להוריד את ההיקף באמצעות צמצום מספר הפעמים שיוצאים למסעדה. אין זה אומר כי לא נצא למסעדה או לא נצא לבילוי כלל אלא נמצא חלופות זולות יותר. המרכיב השלישי הוא הוצאות שניתן לוותר עליהם לדוגמא ממתקים או סיגריות. תופתעו לראות עד כמה מההוצאות הם כאלה שאפשר לוותר עליהם או להפחית וכמובן נדרש שיתוף פעולה של כל בני הבית כדי לגלות אחריות ולקחת חלק במאמץ להוריד בהוצאות.

מעקב קבוע, בקרה ושליטה אחר החשבונות

השלב הבא ביצירת תקציב משפחה מאוזן הוא לוודא כי אכן הצלחתם להגיע לאיזון, כלומר, ההוצאות אינם גבוהות מההכנסות. כמובן שבמרבית המקרים מדובר בתהליך מדורג ולא בהפחתה מיידית של כל ההוצאות. הנקודה החשובה ביותר היא לשלוט ולדעת ולעקוב בכל נקודת זמן אחר כל ההוצאות השוטפות והתקופתיות וכן תשלומי החשבונות וזאת ניתן לבצע באמצעות מערכת דוגמת Eco-Bill. מערכת כזו תאפשר לכם לוודא האם אתם עומדים במסגרת התקציב הקיימת, כלומר לא עוברים את סך שורת ההכנסות ולשמור על תקציב מאוזן שיעניק לכם גם שקט נפשי וגם אפשרות לנצל בצורה טובה יותר את הכסף שלכם.