close
הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

אקוביל, כחלק בלתי נפרד מתפישת השירות והאחריות החברתית שלנו, מאמינים בנגישות לאנשים עם מוגבלות ורואים בזאת חובה עסקית – במסגרתה יש לממש את הזכות הבסיסית של כל לקוח עם מוגבלות לקבל את מלוא השירותים המוצעים. זאת באופן עצמאי ככל שניתן, תוך שמירה על כבוד האדם. במידה וגילתם חלק לא נגיש באתר או באפליקציה נשמח לדעת ולטפל בו. ניתן ליצור קשר במייל Support@eco-bill.com או בנייד 972547559920+