close
איך זה עובד?

איך זה עובד?

הרשמה ראשונית

נכנסים ליישום ומזינים מספר נייד מקבלים קוד ובאמצעותו מתחברים לשירות
אם אתה מקבל את החשבון בנייר מודפס עליך ללחוץ על כפתור המצלמה ולצלם אותו.
אם קיבלת כבר חשבון במייל-עליך ללחוץ על כפתור "המעטפה" אז תתבקש לשלוח לאקוביל את החשבון לכתובת המופיעה בהודעה.
לאחר אישור התהליך יתחילו החשבונות שלך להגיע אל תוך היישום.

ניהול חשבון שוטף

החל מהחשבון הבא תקבל סמס עם לינק.בלחיצה על הלינק תוכל לצפות בנתוני החשבון בניתוח שלו ולשלמו ישירות מהיישום.
כל עוד לא שילמת את החשבון, אנחנו נדאג לתזכר אותך על מועד התשלום.
אם לא תשלם את החשבון נדאג לתזכר אותך גם אחרי שבוע.
אחרי התשלום אקוביל מאחסנת ומתייגת עבורך את החשבונות לפי שנים סוגי ספקים וסוגי הוצאות.